Roafdelingen

Inrigger- og outriggerroning

I Holte Roklub er der mange muligheder for roning alt efter interesse, tid og ambitioner.

Klubben råder over forskellige bådtyper, og der er træningstilbud og turmuligheder for alle - både motionisten, eliteroeren, individualisten, holdspilleren, hyggeroeren, naturelskeren og konkurrencetypen.

Der er fællesroning flere gange om ugen. På disse tidspunkter er alle både reserveret til fællesroningen. 

Svømmeprøver 

Som medlem af Holte Roklub skal du kunne svømme 600 m, og du skal vedligeholde denne færdighed under hele dit medlemskab.Du skal kunne iføre dig svømmevest i vandet.

Det er kun ved deltagelse i langture, at du skal kunne fremlægge bevis for svømningen.

Ifølge DFfR's langtursreglement skal alle roere, der deltager i langture (roning udenfor dagligt rofarvand) have bevis overfor klubbens bestyrelse på, at de kan svømme 300m uden hvil og træde vande (Holte roklubs bestyrelse har vedtaget at det er 600m).

Bestyrelsen har besluttet, at en svømmeprøve er gyldig i 2 år.

Man kan evt. træffe aftale med livredder i offentlig svømmehal om, at livredderen attesterer at man har svømmet 600m - download blanket

Man kan også tage en gruppe i svømmehal, hvor en fra gruppen underskriver blanketter for de, som har svømmet 600m.