Roafdelingen

Inrigger- og outriggerroning

I Holte Roklub er der mange muligheder for roning alt efter interesse, tid og ambitioner.

Klubben råder over forskellige bådtyper, og der er træningstilbud og turmuligheder for alle - både motionisten, eliteroeren, individualisten, holdspilleren, hyggeroeren, naturelskeren og konkurrencetypen.

Der er fællesroning flere gange om ugen. På disse tidspunkter er alle både reserveret til fællesroningen. 

Svømmeprøver 

Ifølge DFfR's Langtursreglement skal alle roere, der deltager i langture (roning uden for dagligt rofarvand), have bevist over for klubbens bestyrelse, at de kan svømme mindst 300 m. samt kunne tage en redningsvest på i vandet. 

Bestyrelsen har besluttet, at en svømmeprøve er gyldig i to år. 

Som medlem af Holte Roklub skal du kunne svømme 600 m., og du skal vedligeholde denne færdighed gennem hele dit medlemskab. Men det er kun ved deltagelse i langture under DFfR's regler, at du skal kunne fremlægge bevis for svømningen. 

Hver søndag aften kl. 19-20 i vinterhalvåret er der mulighed for at svømme i Trørødskolens Svømmehal, og der vil også være mulighed for at aflægge svømmeprøve på udvalgte dage. Tilmelding sker via Aktivitetskalenderen.

Ønsker du at deltage i klubbens inrigger-langture, og har du ikke mulighed for at deltage i svømmeprøverne om mandagen, kan du formentlig lave en aftale med en livredder i en offentlig svømmehal og få vedkommende til at skrive under på, at du har svømmet 600 m. (download blanket). En anden mulighed er, at I er flere medlemmer, der aftaler at tage i svømmehallen, og at én på holdet skriver under på, hvem der har svømmet. (Blanketterne afleveres til rochefen).