Handelsbetingelser

Alle handler foretaget via denne hjemmeside foregår mellem dig, som kunde, og Holte Roklub, Frederikslundsvej 41 B, 2840 Holte.
Telefon: 45 42 42 32 (ubemandet klubtelefon – send venligst mail til dankort@holte-roklub.dk).

Holte Roklub er stiftet i 1939.
CVR: DK32501087.

PRISER
Alle priser på disse sider er opgivet excl. moms, da Holte Roklub er momsfritaget. Vi tager forbehold for tryk-/tastefejl.

BESTILLING
Du kan bestille medlemskab, kurser, ture, fester, klubtøj, nøglekort og serviceydelser fra Holte Roklub på følgende måder:
1. via hjemmesiden www.holte-roklub.dk samt
2. via personligt fremmøde i roklubben og
3. via klubbens computere

SPROG
Aftaler på www.holte-roklub.dk indgås på dansk.

BETALING
Betales med betalingskort er du altid sikret mod misbrug. Du har nemlig mulighed for at afvise en betaling, når du modtager din betalingsoversigt. Du har ingen selvrisiko i tilfælde af, at dit kort bliver misbrugt i en internet-butik, der benytter SSL (Secure Socket Layer) i sit betalingssystem. Dermed er du bedre sikret end i den fysiske verden, hvor du har en selvrisiko på 1.200 kr., når dit dankort misbruges ved brug af pin-koden.

Data, du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort, er krypterede (SSL), og det er således kun PBS, der kan læse dem. Hverken Holte Roklub eller andre har mulighed for at læse disse data.

Der kan aldrig trækkes et større beløb, end det du har godkendt ved købet. I vores e-butik kan du betale med følgende betalingsmidler: Dankort og VISA/Dankort. Ved betaling med kreditkort pålægges kortholder ingen gebyrer. Betalingsfrist er netto kontant.

ORDREBEKRÆFTELSE
Alle bestillinger på varer foretaget via www.holte-roklub.dk bekræftes indenfor max. 72 timer på hverdage. Du modtager enten en ordrebekræftelse eller besked pr. e-mail, hvis der skulle være problemer med bestillingen. Bekræftelse på ydelser kan ses direkte på hjemmesiden ved bestillingen.

LEVERING
Varer er til afhentning i Holte Roklub. Returvarer skal indleveres efter aftale til: Holte Roklub, Frederikslundsvej 41 B, 2840 Holte.

Hvis du fortryder dit køb tilbagebetales hele købesummen til dig, dog undtaget specielt fremstillede produkter – herunder beklædning med tryk. Dette gøres ved en returoverførsel til din bank, når vi har modtaget varen og kontrolleret, at den lever op til reglerne for fortrydelse. Det er derfor vigtigt, at vi får oplyst din banks reg.nr. og dit kontonummer.

Det er ikke et krav, men fremmer ekspeditionen, hvis fyldestgørende informationer følger varen.

FORTRYDELSESRET FOR TURE, FESTER OG KURSER
Ved ture menes éndagsture uden overnatning eller flere dages ture med overnatning. Ved afmelding af ydelsen mere end 7 dage før turen afholdes refunderes kun 75 % af den samlede / endelige tur- og udlejningspris.

Ved senere afmelding sker ingen tilbagebetaling – dog således at der altid er 24 timers fortrydelsesret efter tilmelding.

REKLAMATION
Holte Roklub yder 24 måneders reklamationsret. Dette betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Der skal reklameres inden rimelig tid efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis der reklameres inden for to måneder, efter at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Når du ønsker at reklamere over et produkt, skal reklamationen indleveres til os på vores adresse: Holte Roklub, Frederikslundsvej 41 B, 2840 Holte. Når du returnerer varen, bedes du angive følgende: En beskrivelse af fejlen + din banks reg.nr. og dit kontonummer.

Bemærk: Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller andet.

AFLYSNING AF KURSER/TURE
Holte Roklub tilbagebetaler 100% ved klubbens aflysning af ture/kurser uanset årsag.

FRASIGELSE OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR
Nedenstående gælder med mindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

Holte Roklub påtager sig ikke ansvar for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte (varer og kurser), i anledning af aftaler mellem dig og Holte Roklub.

Et erstatningskrav over for Holte Roklub kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte.

Holte Roklub kan ikke gøres ansvarlig for manglende eller forsinket levering i tilfælde, hvor følgende omstændigheder er indtruffet, hvis omstændighederne forhindrer opfyldelse af aftalen eller opfyldelsen er urimelig byrdefuld:

Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogle af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse / aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

Det påhviler Holte Roklub uden ugrundet ophold skriftligt at underrette dig om at sådanne omstændigheder er indtruffet.

Enhver ordre modtages under forbehold for trykfejl og udsolgte varer samt force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af Holte Roklub eller Holte Roklubs leverandørers produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import/eksportforbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser Holte Roklub eller Holte Roklubs leverandørers muligheder for at levere. Holte Roklub har i tilfælde af force majeure valget imellem at hæve handlen eller en del af denne, eller at levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal leverance er bortfaldet. Holte Roklub er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af manglende levering.

Holte Roklub kan ikke gøres ansvarlig, udtalt eller underforstået, for så vidt angår brugen af dette site, eller informationen, indhold, materiale eller produkter indeholdt på dette web-site. Du accepterer udtrykkeligt, at brugen af dette web-site er på egen risiko.

I det omfang loven tillader det, frasiger Holte Roklub alle garantier, udtalt eller underforstået. Holte Roklub kan ikke garantere at dette web-site, dets servere, eller e-mail sendt fra Holte Roklub er fri for virus eller skadelige komponenter. Holte Roklub kan ikke gøres ansvarlig for evt. skader af enhver art, der stammer fra brugen af dette web-site, inklusiv, men ikke begrænset til, direkte, indirekte, tilfældige og afledte skader.


SUPPLERENDE HANDELSBETINGELSER FOR ABONNEMENT (autotræk på kort)

FORBEHOLD OG PRISER
Vi forbeholder os retten til at ændre priser uden varsel..

ABONNEMENTSVILKÅR
Det vil for Holte Roklub være en administrativ fordel, hvis du betaler via Dankort eller Visa/Dankort, som er godkendt af Holte Roklub og Nets.

I forbindelse med din første betaling godkender du, at Holte Roklub fremover må trække pengene på din konto via dit betalingskort, indtil du enten ændrer dit medlemskab eller melder dig ud af Holte Roklub. Beløbet du skal betale for medlemskabet af Holte Roklub trækkes automatisk via dit betalingskort.

Du vil senest 8 dage inden hver betaling modtage en email, som fortæller dig, hvor meget du skal betale. Du vil få mulighed for at stoppe betalingen, hvis du ikke ønsker at forlænge dit abonnement.

Holte Roklub benytter Dibs, som er godkendt af Nets til betalingsløsning. Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos Holte Roklub, men hos Dibs.

Kvittering for betaling sendes pr mail. Når du tilmelder dig acceptere du vores vilkår, og du stopper abonnementet (medlemsskabet) ved at kontakte klubben på mail adressen kontingent@holte-roklub.dk.

Inden betalingskortets udløbsdato eller ved ændringer i kortdata fremsender Holte Roklub påmindelse pr. mail herom, og du må herefter foretage en tilmelding med et nyt betalingskort. Når du har modtaget det nye Dankort, ved at logge ind på http://holteroklub.memberlink.dk, klik på "Betalingskort".

Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes på Holte Roklub, og som beskrevet ovenfor.

KVITTERING
Medlemmet modtager en kvittering ved træk fra betalingskort via e-mail.

OPHØR / OPSIGELSE af medlemsskab
Ønsker du ikke længere medlemsskab af Holte Roklub, kan du oppe i højre hjørne under din bruger vælge "Udmeldelse". Der kan du anmode om udmeldelse. Der vil ifb. med udmeldelse ikke blive refunderet betalt kontingent. Du vil efter udmeldelse ikke længere modtage opkrævninger fra klubben.

FORTRYDELSESRET
Der er ikke fortrydelsesret. Og der refunderes ikke penge efter tilmelding. Dog kan der i tilfælde af længerevarende sygdom gøres undtagelser i form af godskrevet kontingent til næste sæson.

REKLAMATIONSRET
Da der ikke er tale om fysiske produkter med ydelser, er du ikke omfattet af en reklamationsret. Du kan dog klage til bestyrelsen, hvis der er omstændigheder, du er uenig i. Alle klager vil blive behandlet i bestyrelsen, hvorefter du vil få en tilbagemelding.

MEDLEMMETS ANSVAR
Holte Roklub forbeholder sig ret til at spærre medlemmets adgang til siden ved manglende betaling, og hvis der sker misligholdelse af klubbens ejendom eller foreningssystemet. Der vil ikke blive udbetalt kompensation til medlemmet ved evt. spærring.