Kajakafdelingen

Kajakroning

I Holte Roklub er der mulighed for at ro turkajak og kapkajak. Der er træningstilbud og turmuligheder for alle - både motionisten, kaproeren, individualisten, hyggeroeren, naturelskeren og konkurrencetypen.

Klubben råder over følgende kajaktyper:

 • Motions- og turkajak
 • K2 og K4 kajak
 • Kapkajak
 • Polokajak

OBS: Der er ikke mulighed for at ro havkajak fra Holte Roklub, og kajakskolerne foregår udelukkende i turkajakker. 

Allerede frigivet?

Er du frigivet i en anden klub eller har været meldt ud af Holte Roklub, og ønsker at ro i Holte Roklub, så kontakt vores kajakchef Rikke Mortensen, så kan I aftale, hvordan du kan komme igang hos os.

Vilkår for opbevaring af private kajakker i Holte Roklub

Vilkår for opbevaring af private kajakker i Holte Roklub

Bådplads til private kajakker kan kun tildeles aktive medlemmer af Holte Roklub.

 1. Pladser kan kun tildeles af kajakmaterielforvalteren.
 2. Klubben kan ikke drages til ansvar for skader eller tyveri af din båd – du skal selv sørge for at have den forsikret.
 3. For at kunne opretholde sin kajakplads, skal båden have været på vandet minimum 150 km i sommer-rosæsonen.
 4. Overholdes punkt 3 ikke, så mister man retten til sin kajakplads, og man skal herefter fjerne sin kajak fra klubben. Ønskes der herefter en ny kajakplads skal der søges igen.
 5. Kajakmaterielforvalteren / bestyrelsen kan til enhver tid opsige private kajakpladser hvis evt. pladsbehov for klubbåde opstår.
 6. Ved opsigelse har man en måned til at fjerne sin kajak fra klubben. Dette gælder for punkt 4 & 5. For punkt 6 kan længere opsigelsesperiode dog aftales med kajakmaterielforvalteren.
 7. Hvis man fjerner sin båd i mere end 14 dage, skal man give besked til kajakmaterielforvalteren – ellers mister man retten til sin plads.
 8. Kajakpladsen følger ikke med båden ved salg til andet medlem.
 9. Du skal give besked til kajakmaterielforvalteren, hvis du skifter båd.
 10. Du skal give besked til kajakmaterielforvalteren, hvis du ønsker at bytte plads med en anden.
 11. Der kan nomalt kun tildeles én kajakplads pr. medlem.
 12. Din båd skal være mærket med dit fulde navn og medlemsnummer.
 13. Særlig dispensation kan gives til medlemmer til at beholde deres kajakplads selv om de ikke har opfyldt punkt 3. En særlig omstændighed kan fx være at pågældende medlem har været særdeles aktiv i andre opgaver for klubben – at en længere sygdomsperiode har medført ufrivillig ropause.
 14. Der vil ikke fremover blive tildelt pladser til havkajakker.

Vedtaget af bestyrelsen den 6. december 2004.

 

Ro-med aftener 

NB! I 2024 skal alle kajakroere (nuværende og nye medlemmer) som ønsker at deltage på en ”Ro-med” foretage tilmelding via kalenderen i MemberLink senest kl. 15 den aktuelle dag.

”Ro-med” ture for nye og nuværende medlemmer

”Ro-med” gennemføres på følgende ugedage:

 • Maj 2024 - juli 2024
  • Mandag kl. 18.00 - 20.00
  • Torsdag kl. 19.00 - 21.00
 • August 2024
  • Mandag kl. 18.00 – 20.00
  • NB! Torsdag kl. 18.00 – 20.00

Se i øvrigt kalenderen i MemberLink.

Rofarvandet

Furesøen, Vejlesø, Farum Sø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø er klubbens daglige rofarvand.

Kajakroning i klubbens både andre steder end de daglige rofarvand må kun finde sted med særlig tilladelse fra kajakchefen

Tour de Gudenå

Holte Roklub deltager ofte i Tour de Gudenå.
Der er tre forskellige distancer nemlig 23, 42 eller 70 km. 

Kunne du tænkte dig at deltage i Tour de Gudenå, så kontakt Lars BP - han kan fortælle lidt om hvad det kræver.

Læs mere om Tour De Gudenå 

OBS Husk skadeprotokollen

Vi kan alle være uheldige eller »dumme« os, selvom vi passer på udstyret.

Hvis du opdager eller laver en skade på materiellet, skal du straks angive det i skadeprotokollen. Hvis materiellet er så skadet, at det ikke kan anvendes eller vil tage skade af at blive anvendt, så mærk udstyret »defekt«. Hvis du er i tvivl om noget, så kan du evt. kontakte kajakchefen. Skadeprotokol-mappen står på skrivepulten i bådhallen.

Husk, det kan være til fare for dine klubkammerater, hvis du ikke gør opmræksom på udstyr, der er skadet.  Desuden er det en uoverkommelig opgave for materielforvalteren at kontrollere alt materiel for fejl og mangler hele rosæsonnen igennem.