Priser for medlemskab

Årskontingent:

2.000 kr. for voksne
1.500 kr. for børn og unge under 25 år.

Passivt medlemskab: 200 kr.

Indmeldelsesgebyr:

800 kr. for voksne,
550 kr. for børn og unge.


Ved indmeldelse efter 1. september betales halvt kontingent.

Venteliste til kajakskole:

250 kr. i depositum (dette beløb refunderes ved indmeldelse)