VIGTIGT Mission Platform - et fælles klubprojekt

18. juni 2024 12:54 , af Steen Kold-Christensen

Ja, du har du hørt om platformen til bevidstløshed, men nu skal der ske noget.
Den kan simpelthen ikke holde meget længere.

Vor vision: ved starten af rosæsonen april 2026 har vi en komplet ny platform.
Derfor skal vi i gang nu og det kræver, at vi alle bidrager.

Projektet: en komplet ny platform i hårdttræ med skridsikker belægning samt nødvendig delvis udskiftning af dækket rundt om huset inklusiv nyt rækværk. I en senere info mail, vil vi beskrive projektet nærmere.

Budget: vi har for et par år siden fået et tilbud, men med inflation og øvrige udgiftsstigninger har vi forsigtigt anslået en totalpris på 4 mio. kr.

Finansiering: Vi har selv over en årrække opsparet 1 mio. kr. over driften.
Rudersdal Kommune har givet tilsagn om 1 mio. kr., som vi nu har fået på skrift. Dog med forbehold for endelig kommunalbeslutning i oktober.
Så vi mangler “kun 2 mio. kr.”.
Hvordan skaffer vi så dem?

Vi har nedsat en fundraising team, der med din hjælp vil iværksætte en vifte af initiativer.

 1. Fonds- og legatansøgninger Vi vil søge store som mindre fonde/legater. Kender du nogle fonde/legater og/eller har nogle kontakter til disse, så har vi brug for dig.
  Kontakt Flemming Barnewitz e-mail: fba@northmedia.dk.
 2. Gaver fra medlemmer Hvis du vil give en pengegave, kan du overføre et beløb direkte til klubbens konto. Alternativt kan du donere et beløb til DFfR mærket Holte Roklub, så kan du få et skattedrag. Mere herom senere. Eksempel: hvis 400 medlemmer hver giver 500 kr., giver det 200.000 kr. og det vil kun koste dig 400 kr. Og hvis hvert medlem donerer 1.000 kr., ja så har vi yderligere 0,4 mio. kr. svarende til 10% af budgettet og din udgift er kun 800 kr.
 3. Klubaftener Som et 3. initiativ vil vi afholde en række klubaftener i vinterhalvåret, hvor du kan bidrage ved at deltage og betale et deltagergebyr. Vi påtænker at få nogle spændende foredragsholdere. Det kan måske også være en spilleaften eller andet.
  Har du en god ide, så kontakt Steen Kold (e-mail steen.kold@kabelmail.dk).
 4. Andre initiativer. Det kan være klubpræmieobligationer, lotterier, sponsorer. Alle andre gode ideer hilses velkommen. Kontakt Steen Kold (e-mail steen.kold@kabelmail.dk).
  Og husk det gamle ordsprog: mange bække små gør en stor å.
 5. Kontingent. En sidste mulighed kan være et midlertidigt forhøjet eller forudbetalt kontingent. Men lykkes de andre ovenstående initiativer kan vi måske se helt bort fra det.

Vi vil synliggøre fremdriften af vort indsamlingsprojekt på hjemmesiden samt ved opstilling af et penge-barometer, der løbende vil vise, hvor langt vi er nået. 
Vi er overviste om, at vi ved at løfte i flok, kan nå vort mål. Lad os stå sammen og vise hvad vi kan.

Vi ser frem til din støtte til projektet.
Mange venlige hilsener
Bestyrelsen