Referat af generalforsamlingen d. 10 februar 2022

16. februar 2022 15:00 , af Otto Enggård Jacobsen

Generalforsamlingen blev afholdt som planlagt d. 10 februar kl. 19, og referatet inklusiv formandens beretning og kassererens fremlæggelse af regnskab og budget kan ses i det vedlagte.

Med mange rohilsner
Bestyrelsen

Vedhæftede filer