Holte Roklub er åben igen for alle aktiviteter – dog med visse begrænsninger

14. juni 2020 22:13 , af Lars Bøcker Petersen

Det er nu muligt at bruge omklædning & bad samt køkken, stue og vægtrum.

Men det er jo alt sammen med retningslinjer - hold afstand og afsprit og der er også et max tal på, hvor mange der må være i de enkelte rum, som det fremgår af opslag.

  1. salen er ligeledes åben igen, men der er lidt ændringer i maskinparken.

I ro rummet er der kun 9 maskiner og i kajak rummet er der kun 5 maskiner og i midten er der kun 3 cykler. Dette er fordi myndighederne foreskriver 4 kvadratmeter pr person/ maskine. Husk at alle maskiner skal sprittes før og efter brug!

Så nu kan vi bruge alle vores faciliteter igen, men I bedes overholde følgende regler:

  • Bliv hjemme, hvis du føler dig syg
  • Hold afstand alle steder i klubben og på broen
  • Afsprit udstyr efter de retningslinjer, der fremgår af opslagene
  • Respekter opslagene om begrænset antal personer i omklædning, bad, køkken, stue og træningsrum
  • Medbring din egen svømmevest
  • Vis hensyn

God fornøjelse

Med venlig hilsen

På Bestyrelsens vegne

Lars B. Petersen -Kajakchef