Generalforsamling 9. februar 2023 kl. 19:00 i Holte Roklub

17. januar 2023 16:08 , af Steen Kold-Christensen

Hermed indkaldes klubbens medlemmer til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Frederikslundsvej 41 B, torsdag den 9. februar 2023 kl. 19:00

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab, forelæggelse af det kommende års budget og fastlæggelse af det kommende års indskud og kontingent
 4. Behandling af indkomne forslag 
 5. Valg af formand (Bjørn Christau ikke på valg, formand vælges i lige årstal)
 6. Valg af næstformand (Otto Jacobsen modtager genvalg, næstformand vælges i ulige årstal)
 7. Valg af kasserer (Robert Larsen modtager genvalg, kasserer vælges i ulige årstal)
 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
  • Rochef (Pernille Munk modtager genvalg)
  • Kajakchef (Lars B. Petersen modtager genvalg)
  • Polo-repræsentant (Peter Sørensen modtager genvalg)
  • Ungdomsrepræsentant (Flemming Barnewitz modtager genvalg)
  • Kontingentkasserer (Steen Kold-Christensen modtager genvalg)
 9. Valg af revisor (Erik Munk modtager genvalg)
 10. Valg af revisorsuppleant (Siv Hjorth modtager genvalg)
 11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal indgives til formanden senest 7 dage før Generalforsamlingen.

Vi glæder os til at se jer

Bestyrelsen