Formandens standerstrygningstale 31.10.20 kl. 13 … som ikke blev holdt

31. oktober 2020 13:00 , af Bjørn Christau

Året 2020 har givet Holte Roklub mange udfordringer. Coronaepidemien lukkede ned for al aktivitet i midten af marts. Ingen formel standerhejsning - nu så heller ikke standerstrygning med fælles oprydning og rengøring i stor flok. Over forårsmånederne langsom åbning med tiltagende aktivitet på vandet til nogenlunde normalisering i juni. 400 medlemmer har nu været på vandet med i alt godt 100.000 roede person-km til = 250 km i gennemsnit. 20 medlemmer har roet over 1.000 km, godt 60 over 500 km – alt i alt meget imponerende!

Klubbens beredskab pga. coronaen har vi i særdeleshed Lars BP at takke for med tilpasninger svarende til myndighedernes skiftende krav hen over de forgangne måneder: Spritdispensere til medlemmerne og til materiellet med mange nye omkostninger til det plus kilometervis af bredt blåt papir på store ruller. Imponerende pædagogisk skiltning og markeringer, hvor man færdes. I sandhed et forbilledligt æresmedlem, som ikke hviler på laurbærrene!

Scullerinstruktionen måtte vi opgive, men nogle få ny-instruerede medlemmer i inrigger blev det muligt at få igennem. Kajaksiden har med imponerende instruktørindsats på tidvis ret udfordrende spredte træningsbetingelser fået foreløbigt 25 af i alt 40 startende seniorer igennem kajakskolen til frigivelse – meget flot arbejde, stort til lykke!

Kajakungdommen har fået tilført nyt blod og har fået pladserne besat – takket være utrættelig trænerindsats på ret få, men meget brede skuldre! Kapkajakungdommen har hele tiden trænet med meget stor entusiasme – trods gentagne aflyste stævner. Mod slutningen af sæsonen blev de dog testet ved stævner og i vid udstrækning fundet værdige til at indgå i bruttotruppen på landsholdene i deres respektive aldersgrupper fremover. Det tegner meget positivt for de nærmeste år!

Klubdriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Bestyrelsen har også haft rigeligt at se til udover coronaen: Den længe ventede nye fredning nærmer sig via mundtlige og skriftlige høringsindlæg en afklaring med legalisering af den nødvendige parkering ved klubben for medlemmer hos os og naboerne i kano-kajakklubben - og alle de tiltagende mange skovgæster. Tilskudsreglerne er nu ændret og vi risikerer at miste nyttig kommunal støtte til nyt romateriel – ikke helt afklaret endnu.

Økonomien i klubkassen ser ret fornuftig ud, men det behøver den også at være især med tanke på den forestående gennemgribende renovering af platformen. Her er vi tæt på at have præcise planer på plads med et kompetent maritimt brobygningsfirma. Strategi for det videre økonomiske forløb lægges via kommune og fonde over de kommende par år. Når alt går vel – og det gør det da(!) - kan vi forhåbentlig få projektet gennemført de sidste to mdr. af 2022. Kun ret begrænsede praktiske konsekvenser for vinterroningen er det vores forventning. Mere information følger, når vi er kommet pænt videre med dette.

Vintertræningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Vinterroningstilladelse mellem solopgang og solnedgang er vigtig for at kunne træne på vandet  Med og uden mundbind kan seniorerne indendørs nu færdes samt træne i grupper af max. 10 personer i de enkelte rum. Ingen træning i bar overkrop accepteres – helt som i fitnesscentrene! Tag personligt træningsgrej med hjem – hver gang. Opslag med regelsæt minder os om alle præmisserne. Ved mindste mistanke om mulig Corona-smitte i klubben skal bestyrelsen umiddelbart kontaktes for yderligere opsporing og forebyggelse.                                                                                                                                                                                                                                                                        Ungdommens træning er knapt så begrænset i klubben. I de kommunale haller er der diverse bøvl uden aktuel adgang til omklædning og bad(!)

Årets pokalmodtagere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Nu til en meget væsentlig hædring med tildeling af pokaler for god indsats:                                                                                                                                                                                                                                                                     Jacob Cenni, kajakroer på ungdomsholdet, får Gudmund-Schack-pokalen som anerkendelse af en fantastisk fighterånd, altid at passe sin træning og altid være glad og positiv til træning. Jacob bøvlede lidt med balancen i kapkajakken i starten, men er kommet utroligt stærkt efter det i 2020-sæsonen. Jacob er en fast del af ungdomsholdet der træner ergometerroning onsdag morgen kl. 06.00.                                                                                                                                            Stella Glüsing Winther, kajakroer på ungdomsholdet, får Birkerød-pokalen for i en meget speciel sæson at opnå en 2. plads til Sjællandsmesterskabet i K1 200 meter og K1 500 meter og en 1. plads i K2 500 meter i U18 klassen. Der blev i år ikke afholdt DM pga. forsamlingsforbuddet (men de jyske deltagere havde formentlig også fået baghjul). Stella blev også udtaget til Olympic Hope, men Danmark valgte at melde fra pga. Corona situationen og fordi mange lande valgte at blive væk, så det sportslige udbytte ville blive begrænset.

Furesø-pokalen uddeles til et medlem, der har gjort en stor indsats uden for bestyrelsen med aktiviteter, instruktion, klubliv mm. Mange gode klubfolk har over årene modtaget denne hæder. Dette år fandt bestyrelsen det meget naturligt at tildele pokalen til Magnus Lose, som fortjener lidt flere ord med på vejen: Sammen med andre kammerater startede Magnus for otte år siden på det nystartede polokajakhold, som hurtigt blev døbt Holte Sharks og på få år kæmpede sig op gennem medaljerækkerne for at opnå DM-guld som juniorer i 2017. Sideløbende startede han som træner for Haletudserne året inden og kom på kort tid ind som assisterende landsholdstræner for de yngre. Magnus har nu såvel trænerrollen for U16 som U18 holdene i polokajak. Sideløbende har Magnus spillet med på forskellige ligahold. Et godt forbillede for de unge og med fuld respekt fra hele landsholdsmiljøet.

Fantastisk atter dette år at kunne hædre de unge i klubben for deres indsats med og omkring sporten!

Standerstrygningen 2020 kan nu ske med ønsket om en god vintersæson med masser af god træning – og et HOLTE ROKLUB LÆNGE LEVE: HURRA, HURRA, HURRA!

Med venlig hilsen

Bjørn C

Formand