Årssprøjt 2020

28. december 2020 15:10 , af Bjørn Christau

Årssprøjt 2020 – nytårshilsen 2020/21 fra Holte Roklubs bestyrelse

Et meget anderledes år

En kedelig virus lukkede landet i marts måned, langsom åbning igen efter et par måneder, vi fulgte i klubben skiftende restriktioner og anbefalinger pligtskyldigt – instruktive opslag, sprit til materiel og medlemmer, blåt papir i lange baner.  Uanset: Vi fik et imponerende år på vandet med 110.000 roede person-kilometre af 400 medlemmer ud af i alt (uforandret) 475 betalende for aktivt medlemskab – kun ca. 10.000 km under de sidste ti års gennemsnit! Overordentlig stor tak til især Lars BP for utrætteligt at føre os trygt gennem året, tak til alle med instruktør-ansvar og medlemmerne for at agere ansvarligt i allerbedste klubånd! Bestyrelsen har ikke hørt om smitte udgået fra Holte Roklub.

Både snigende standerhejsning og standerstrygning måtte til - uden glade medlemmer på platformen. Efterårsrengøringen højt og lavt i huset blev gennemført på bedste vis af forskellige dedikerede hold over nogle uger – selv svalernes aftryk på glasfacaden mod vest kom væk.

Mørnede brædder skiftet ude som inde og kun få skader på materiellet, som vi i vid udstrækning selv har kunnet udbedre. Også tak for det.

Kommunale udfordringer – igen, igen

Hen over 2020 har bestyrelsen også lagt ekstra stor energi og engagement i krævende kampe med kommunens forvaltninger og politikere: Den nye fredning, som skal muliggøre velfungerende parkeringsforhold for klubmedlemmer og alle andre borgere ved klubben går sin træge gang. Måske er den på plads om ½ års tid, så der kan budgetlægges til etableringen i 2022 = 10 år(!) efter de første skriftlige kommunale tilsagn om at starte en ny fornøden fredningssag… Politikerne har den dristighed nu ved et snarligt møde med os at ”undersøge betalingsvilligheden” til en anpart for spejderne, Kano-Kajakklubben og Holte Roklub – for parkering på den kommunale græsplæne?! Kender nogen til tidligere tilfælde af forenings-medbetaling for P-pladser på offentlig grund?

Trods protester ”forsvandt” materieltilskuddet til anskaffelsen af nyt romateriel fra det kommende år. Vi har i gennemsnitsår med materielanskaffelser for ca. kr. 300.000 kunnet få op mod kr. 100.000 via den konto gennem en årrække.

Vi må se fremad

Der er forhåbentlig udsigt til totalrenovering af vores platform plus renovering af ”svalegangen” omkring klubben for ca. kr. 2,4 millioner. Processen med at finde kommunal godkendelse af projektet plus en mærkbar medfinansiering skal nu i gang - som nødvendig forudsætning for at kunne søge fondsstøtte. Vi stiler mod at gennemføre projektet over få måneder henover årsskiftet 2022/23. Vi er godt i gang med at lægge flere penge til side i klubkassen. Grundig information til medlemmerne følger, når vi er lidt længere i processen!

Nu må vi så stå restriktionerne igennem også de nærmeste måneder, for om ca. ½ år forhåbentlig at kunne agere nærmest normalt i vores aktive roliv - uden frygt for smitte efter forestående massevaccinationer.

Reserver torsdag den 11. februar kl. 19 i det nye år til årets generalforsamling!

Vi har forhåndsreserveret et passende stort kommunalt lokale – hvis ikke forlængede restriktioner kommer i vejen.

Rigtigt godt nytår til alle!

Bjørn C.

Ro-afdelingen

Inrigger og gig

Det har været et ret bemærkelsesværdigt og til dels udfordrende år, som vi ikke har set tidligere. 2020 begyndte godt, og vi var i fuld gang med vores indendørs træningsaktiviteter, da Covid 19 dukkede op og lukkede det meste af landet ned. Således måtte vi også lukke for al aktivitet i HR. Ro-skolerne blev aflyst. Vi gik derefter og ventede med længsel på, at der blev åbnet op igen. Det skete i maj måned. Vi kunne igen komme på vandet i faste grupper af 3 roere, som senere blev sat op til 6. Vi havde hver især godt nok opdaget nye dejlige gå- og cykelture i vores kommune. Men det var lykken igen at være på vandet. I juli måned følte vi, at næsten alt var normalt igen. Vi kunne besøge andre klubber, og selv om der var planlagte ture der blev aflyst, blev der gennemført dejlige ture til Rungsted, Nivå, Københavns Havn, Saltholm (som dog på grund af for meget vind blev til en tur langs Amagers kyst) og en succesfuld todages tur til Frederiksværk med overnatning i shelter i Auderød.

Vi havde også besøg af roere fra Kvik, Hellerup og DSR, som alle syntes, vi har et dejligt rofarvand.

Vi udvidede fællesroningen for weekend/aften roerne til at omfatte mandag, onsdag og søndag. Det var så velbesøgt, at vi vil fortsætte i 2021.  

Fire formiddagsroere, der med længsel længe havde stået på venteliste, lykkedes det at få gennem en ro-skole i august måned, og de to var så flittige at de nåede at blive frigivet.  

Efter standerstrygning begyndte de indendørs træningsaktiviteter igen indtil nu, hvor vi desværre igen har måttet lukke klubben delvis ned. Udendørs ro-aktiviteter er dog tilladt indtil videre.  

Forhåbentlig kan vi nu se lys i mørket og i det nye år vende tilbage til mere normale tilstande. 

Irene W.

Scullere og outriggere

Som alle andre roere har sculler-folket også været Corona-ramt.

Først slet ingen sculler-roning, dernæst faste hold - dernæst lidt flere aktiviteter og så var den rosæson heldigvis forbi.

Der blev dog afholdt en fælles samling for "gamle" og flere nye interesserede i sculler-skole 2021.

Sculler-gruppen har desuden fået en lille tilgang af meget rutinerede folk fra andre klubber - som også gerne vil og kan støtte op om Holte Roklub sculler-gruppe, som vi alle håber vil vokse de kommende år.

Summa-summarum, en træls sæson som forhåbentlig erstattes af en Corona-fri næste år.

Tak til Lisbet Dahl for indsatsen som sculler chef i mange år.

Lotte M.

Kajak-afdelingen

Motions-kajak

Året der heldigvis gik … Corona-året 2020

Året startede rigtigt godt med vanlig indendørstræning: Indtil onsdag den 11 marts, hvor vi sad 20 mennesker i klubben og spiste. Vi havde hørt, at Mette F ville holde pressemøde - det måtte vi jo hellere se. Nej, hvor der blev der stille. Vi fik ryddet op og gik hjem. Herefter var klubben lukket frem til sidst i april. Kedelig start på 2020.

Det har ikke været det bedste og nemmeste år at komme igennem. Vi startede med Corona-kajakskolen, der var få dage fra en aflysning, men så sagde Mette F, at vi godt måtte åbne klubben lidt. Som I nok husker: Roklub minus bad, toilet, klubstue og indendørs træning. Vi måtte således bygge lidt om på kajakskolen, og vi fik den da gennemført. Det tog lidt på kræfterne og kostede det dobbelte antal instruktører:  Vi har normalt 10 begyndere og 2 instruktører på hvert hold, men vi måtte så ændre det til 5 begyndere og 2 instruktører osv. Velkommen til de ca. 40 nye kajakroere! Vi er i hvert fald glade for, at I havde tålmodighed med os og blev hængende. Og tak til alle instruktører og hjælpe-instruktører for al den tid I lægger i opgaven for de nye og for klubben – og tak for at I har sagt ja til at gøre det igen i 2121!

Vi ror sammen hver for sig: The right spirit – i en sky af sprit!

Aktiviteter, ture mv. har der ikke rigtig været så meget af. Vi holdt fast i ”ro-med” for at få de nye igennem. Bådparken: Vi har indkøbt et par brugte motionskajakker, og vi bliver ved med at kikke brugt. Der er ikke sat af til at investere stort. Men som det ser ud lige nu, kan alt flyde og i løbet af vinteren laver vi en kajak-klargøringsdag, så alt er justeret ind til 2021-sæsonen.

Ellers blev det til en god sommer med masser af individuel roning. Og man kan da sige, at når man først er kommet på vandet, så er det en Corona sikker sport.

Som om det ikke var nok i foråret, så fik vi en ny indendørs-nedlukning i december til at slutte året af med – netop hvor de indendørs vinteraktiviteter var kommet godt i gang. Øv!  

2021 Starter jo nok som 2020 slutter med mundbind og sprit, men hen over året må vi håbe på bedring. Jeg håber trods alt, at vi alle kan se frem til mange gode timer på vandet i 2021.

Lars BP.

Polo-kajak

Kajakpolo i Holte Roklub har som så meget andet haft et anderledes og udfordrende 2020. Coronavirus og nedlukning i starten af året stoppede træningsindsatsen og skabte stor tvivl om Danmarksturneringen, der normalt afholdes spredt i adskillige stævner fra foråret til sensommeren. Heldigvis blev polo til undtagelsen i en ellers kedelig række af aflysninger - og Danmarksturneringen kunne gennemføres henover sommeren. Med afspritning og afstand blev stævnet til en succes. Holte Pack-Tech fastholdt femtepladsen i ligaen efter at have haft nogle tætte kampe med Silkeborgs unge talenter. Udendørstræningen fortsætter henover vinteren i højt humør, mens holdet forbereder sig på 2021.

Erik T.

Ungdomskajak

2020 blev som alt andet kraftigt påvirket af COVID-19. Påsketræningslejrene blev aflyst ligesom alle stævner henover sommeren. Endelig har vi været nød til at aflyse den planlagte julesamling ligesom indendørstræningen stoppede 2 uger før planlagt. På trods af disse svære betingelser lykkedes det dog at holde gang i ungdomsafdelingen.

Vi fik et nyt hold ungdoms roere på 10 der startede lidt forsinket i starten af juni, og de fik roet en masse kilometer og flere af de nye ungdomsroere lykkedes med at blive fortrolige med kapkajakkerne, normalt noget de først mestre efter 2 sæsoner. Dette må tilskrives den høje mødefrekvens blandt de unge, samt et stærkt trænerteam der trofast har stået til rådighed til alle træninger.

Der blev afholdt et enkelt Paddle battle i Vallensbæk som de fleste af de nye deltog i.

Vi lykkedes også med af afholde sommer træningslejr i uge 32, hvor den stod på masser af træning men også vandski, hygge og film.

De traditionelle stævner i Bagsværd, Maribo, Silkeborg og DM blev alle aflyst, men med stor engagement fra 361 lykkedes det af afholde et Sjællandsmesterskab i stedet for DM i starten af september.

Når man har trænet seriøst et helt år, vil alle gerne måle sig med aktive fra andre klubber og det fik vores roere så mulighed for ved dette stævne.

Nordiske mesterskaber og Olympic Hope blev også aflyst, selv om flere at de unge ville have været naturlige deltagere. Øv, øv, men vi håber på at 2021 bliver et mere normalt år uden – i hvert fald fra omkring sommerferien.

Lidt oprejsning på en mærkelig sæson

Holte Roklub fik udtaget 3 drenge og 3 piger på bruttolandsholdet i kajak, henover vinteren, på baggrund af resultaterne til sjællandsmesterskaberne.

DM (planlagt til første weekend i september) blev aflyst pga. forsamlingsforbuddet med max. 100 deltagere. I stedet var kajakklubben 361 hurtige og fik afholdt 3 Sjællandsmesterskaber (for U14, U16 og U18) i samme weekend. Ved at lave opsplitningen kunne man begrænse de enkelte stævner til max 100 deltagere. Det viste sig i øvrigt at være sidste chance, da man allerede om mandagen fik nedsat forsamlingsforbuddet til max. 50 deltagere og dermed ikke ville have kunnet gennemføre stævnet en uge senere.

Det var på mange måder et anderledes stævne, hvor hver aldersgruppe skulle afvikle alle konkurrencer på 4-5 timer og herefter forlade stævnepladsen. Det er sportsligt ikke optimalt, da det er vanskeligt at restituere mellem løbene, men jo ens for alle. Det betød samtidig, at antallet af øvelser var skåret ned ligesom, at man skulle kvalificere sig til a og b finaler direkte fra indledende heats baseret på bedste tid.

Det forhindrede dog ikke Holtes ungdomsroere i at lave en række flotte resultater.

Stella klarede sig flot i U18 klassen, hvor hun blev Sjællandsmester på 500m K2, og fik sølvmedaljer på 500m og 200m K1. Julie D.fik bronze på 200m K1, og 500m K2, og blev nr. 5 på 500m K1. Annesofie fik en 7. og 8. plads på 200m og 500m.

I U14 og U16 klassen stillede Holte op med i alt 4 drenge der alle er yngst i deres klasser. Alle kæmpede deres bedste og på 200m blev U16 drengene nr. 1, 2 og 3 i B-finalen – næste år må målet være at de alle havner i A-finalen. Bedste drengeresultat var Jonas D., der blev nr. 9 i A-finalen på 500m K1 – de sidste 20m føltes vist som 100m.

De seneste par år har det været Holte Roklubs piger der har domineret på landsholdet, men nu ser det ud til at drengene er ved at komme efter. Udover de sædvanlige (fristes man til at sige) 3 piger (Julie (U23), Stella (U18) og Anne Sofie (U18)), så er Jonas, Frederik og Oscar nu kommet på U16 bruttolandsholdet, så det er navne man måske også kommer til at skulle holde øje med i fremtiden?

Vi krydser fingre for at hele vintersæsonen ikke bliver ødelagt af Corona nedlukningen så der kan trænes såvel på vandet som i VT / Ergo rummet.

 Flemming B.